Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2019

20:57
1569 c85b 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
20:57
3661 49b2 500
Reposted frommangoe mangoe viakotfica kotfica
20:55
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viakotfica kotfica
20:50
3705 590b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
20:50
20:49
8352 ba72 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
20:48
W pewnym wieku, kiedy się człowiek obejrzy za siebie, to naprawdę nie widzi wiele i musi się zastanowić, co niby zrobił w życiu takiego, żeby usprawiedliwić to, że żyje?
— Małgorzata Musierowicz – Kalamburka
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
20:47
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
20:46
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć. – Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawhatever18 whatever18

September 22 2019

20:44
3023 1b52
Reposted fromenn0 enn0 viairmelin irmelin
20:44
6767 d5a3 500
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
20:43
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica

August 22 2019

17:00
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
16:58
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio via48hrs 48hrs
16:58
4412 f43c
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
16:57
2488 b840 500
Reposted fromzciach zciach viazabka zabka
16:54
0330 3535 500
Reposted fromantichris antichris viazabka zabka
16:54
7248 46fe 500
16:51
4873 fa7a 500
When it’s cold enough to see the melody.
Reposted fromPoranny Poranny viamy-anxieties my-anxieties
16:50
1959 aa33 500
Reposted fromtfu tfu viablackmoth7 blackmoth7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl