Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

06:31
1875 2809

YEAH. FOR SEVEN FUCKING YEARS, YOU UNGRATEFUL LITTLE SHIT.

06:09
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie
06:09

Dziś wiem: wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, porzuciłem je (...) Właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie w tym.

— Myslovitz, Czerwony notes błękitny prochowiec
06:09
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viaTheStawiarski TheStawiarski
06:05

biforce:

nothing bad can happen while ur under a blanket just remember that

Reposted fromdorks dorks viaawaken awaken
06:05
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
— rozmowa z samą sobą
Reposted fromborn2die born2die viastarryeyed starryeyed
06:05
Trudno zapomnieć o kimś, kto dał Ci tyle do zapamiętania
Reposted fromthe-last-song the-last-song viastarryeyed starryeyed
06:05
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viastarryeyed starryeyed
06:03
4746 7a09 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaodyssey odyssey
06:03
06:03
06:03
6920 8030 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMyBlackWings MyBlackWings
06:03
5550 59ca 500

bundyspooks:

reblogging for the sheer Halloween ambiance of these pics

06:03
5440 3eca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMyBlackWings MyBlackWings
06:03
06:03

24ribs:

why is it socially acceptable for babies to cry in public why can’t it be socially acceptable for adults to cry in public

Reposted fromkattrina kattrina viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
05:59
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
05:59
05:59
1309 3858
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaawaken awaken

October 10 2017

16:08
0910 0536
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl