Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

19:14
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
18:02
0599 d856 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
18:01
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:00
1135 2b42 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
18:00
9254 b923 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viafoodforsoul foodforsoul
17:59
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
17:58
1139 9d50 500
stay tuned
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablackmoth7 blackmoth7
17:58
1832 3996 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaawaken awaken
17:57
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaawaken awaken
17:57
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaawaken awaken
17:57
2162 eafc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:56
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
17:55
9394 22c6 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
17:54
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai

February 25 2019

19:54


Life cycle of pasta
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vianatory natory

February 17 2019

17:16
8728 fd90
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
17:15
8398 60d7 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viairmelin irmelin
17:14
8178 b674 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
17:14
9318 c7fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
17:12
8072 af44
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl