Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

18:27
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromcorazon corazon viapoppyseed poppyseed
18:26
3027 3046
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
18:26
3026 fa42 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA
18:25
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
18:24
18:24
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
18:24
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
18:24
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastarryeyed starryeyed
18:24
18:23
6752 ff19 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafoodforsoul foodforsoul
11:23
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viafoodforsoul foodforsoul
11:23
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
11:21
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
11:21
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

March 17 2018

22:22
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu vianatory natory
22:21
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid via2708 2708
22:21
0497 3b41 500
Reposted fromtfu tfu via2708 2708
22:21
8012 3d78 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viadreamadream dreamadream
22:21
7250 064c 500
Reposted fromMadristas Madristas viadreamadream dreamadream
22:21
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl