Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

21:09

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viakotfica kotfica
21:09

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem.
Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne”
— A. Zagajewski
Reposted fromwwannie wwannie via48hrs 48hrs
18:40
2391 6f35 500

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

18:39
8955 bddb
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
18:39
2517 f274 500
Reposted fromteijakool teijakool viakotfica kotfica
18:38
5751 4c39 500
18:37
18:36
Reposted fromgruetze gruetze via18 18
18:36
1161 d2d6
Reposted fromteijakool teijakool via18 18
18:36
0013 e946

miyajimosachi:

sparehufflepuff:

cwunch:

Weapons of mass destruction

De Bleck Pentha

Reposted frominkteller inkteller via18 18
18:35
0575 6ba3 500
Reposted fromSanthe Santhe viamy-anxieties my-anxieties
18:35
1431 7bb3 500

creepydear:

memeguy-com:

CHINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Advisors vow to bobobobobobobobobobobobobobobobbo

Reposted frombwana bwana viamy-anxieties my-anxieties
18:35
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayveee yveee
18:34
Z każdym dniem tracę Cię coraz bardziej i coraz ciężej mi przez to oddychać. I coraz więcej chcę Ci powiedzieć, ale ileż można, strachy są po to, żeby trzymać je dla siebie, żeby gniły gdzieś w mózgu, odbierając z każdym dniem siłę i zdolność myślenia. Codziennie otwieram oczy pełne łez i zastanawiam się, kiedy przestałeś czuć ciepło w sercu na mój widok, jak to się stało, że z towarzyszki życia stałam się kimś tak Ci obojętnym. A może to tylko w mojej głowie. Lubię wierzyć, że mówiąc, że mnie kochasz, naprawdę to czujesz. Ale ja chyba już jestem za bardzo zniszczona, żeby mnie chcieć. Nie daję już sobie rady z tymi myślami. Chciałabym, żeby wszystko się już ułożyło, bo inaczej nie będzie już czego ze mnie zbierać.  
— Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viayveee yveee
18:34
8390 b87e
Reposted fromjalu jalu viakotfica kotfica
18:33
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viakotfica kotfica
18:33
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viakotfica kotfica
18:33
Reposted fromTullfrog Tullfrog viakotfica kotfica
18:32
7082 5eb9 500
Reposted fromfungi fungi viakotfica kotfica
18:32
4003 94eb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl