Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

19:20
8907 a3b4 500

smerchfanatic:

robfordthemusical:

Remember the time it was so hot in halifax that the lampposts melted because I completely forgot to post about it when I was actually in halifax so here it is 2 weeks late

Dali would be proud

19:20
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
19:20
19:20
19:20
Reposted fromoll oll viamaudrey maudrey
19:19
0136 810f
19:18
3198 548c 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viazupelnie zupelnie
19:18
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viaextract extract
19:18
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaextract extract
19:18

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viaextract extract
19:18

gueraxloca:

awesome-picz:

Awkward Everyday Lives Of Animals By Simpsons Illustrator Liz Climo

That fucking dress is back

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaextract extract
19:17
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaextract extract
19:16
3802 f632
Reposted fromMiziou Miziou viaextract extract
19:16
Noise Tales love animations.
via http://designtaxi.com
Reposted fromnoisetales noisetales viaextract extract
19:16
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viaextract extract
19:15
Reposted fromoll oll viaextract extract
19:15
19:14
8518 70e7 500
Reposted fromdafil dafil viaextract extract
19:11
5845 1c5b
19:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl