Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2020

10:19
Wszystko to, co człowiek zwierzęciu wyrządził, spadnie z powrotem na człowieka.
— Pitagoras
10:18
6664 8f6d 500
Trust, miniseries (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies

June 01 2020

10:56
0377 3794 500
Reposted fromtfu tfu viamy-anxieties my-anxieties
10:55
0607 aec0 500
Reposted fromtfu tfu viamilostki milostki
10:55
2692 35f5 500
10:55
Reposted fromnaich naich vianatory natory
10:55
2075 ca6b 500
Reposted fromtfu tfu vianatory natory
10:55
2256 6489 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer vianatory natory
10:54
10:53
7867 8b71 500
Reposted frompiehus piehus vianatory natory
10:53
Problem w tym, że złych rzeczy nigdy się nie zapomina. Jednak stara życiowa mądrość, która mówi, że czas leczy rany, sprawdza się zawsze.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianatory natory
10:53
10:53
7482 fd49 500
Reposted fromtfu tfu vianatory natory
10:53
6542 7a82 500
Reposted fromerq erq vianatory natory
10:52
10:52
4632 a482 500
Reposted fromtfu tfu vianatory natory
10:52
4072 c36f
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl vianatory natory
10:52
1725 e750 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianatory natory
10:51

Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego jest kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— Borszewicz
10:51
lesson learned
Reposted fromSilentRule SilentRule via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...